Sunday, September 10, 2006

اسلام در خطر است!!!


اسلام از دست آخوندای کم سواد افتاده دست مداحای بی سواد

1 comment:

art.cartoon said...

خیلی ممنون که میخواهید به من لینک
بدید من هم به شما لینک میدم و در مورداینکه لینک من در چه قسمتی باشه فکر میکنم در قسمت "دیگر وبلاگها" باشه بهتره
ولی درکل وبلاگ من در قسمت وبلاگهای فرهنگی هنری قرار دارد.