Monday, October 15, 2007

نماز جمعه
موندیم بلاتکلیف ، رفرنس ندیم میگن دزدید. رفرنس بدیم میگن بی سوادی خودش رو پشت یک سری اسامی پنهان میکنه . البته یه مشکلی هم این میون هست. وقتی نظر میدی طرف مخالفت میکنه ولی اگه بگی فلانی گفته مخصوصن اگه به شکل حدیث و از قول امام و پیغمبر هم نقل بشه .دیگه مخالفتی نمیشه حتی اسم طرف هم مهمه مثلن بهتره از اسامی چند سیلابی و سخت استفاده بشه کنفسیوس و ویتگنشتاین نتیجه بهتری داره تا هگل.
حالا بگذریم. یه بنده خدایی میگه اگر علم بشر شعاع دایره باشد.نادانی هایش به اندازه مساحت دایره است و هرچه شعاع افزوده شود به همان نسبت میزان سئوالات و نادانی های انسان هم افزایش می یابد. این فرمول مکان خدا را توضیح میدهد.
در روم باستان برای بیماری زنگ گندم در مزرعه گوسفند قربانی میکردند . حالا از سم استفاده میکنند. همین الان مگر زلزله را نتیجه خشم الهی نمی دانند. خدا میدونه و خدا آفریده ساده ترین جواب برای سئوالات مان است. مردمان مناطق خشک نماز باران می خوانند . بعد از فهم بیماری صرع ، دیگر کسی دور غشی بسم الله گویان با چاقو خط نمی کشد تا اجنه را فراری دهد. برای سرطان نذر میکنیم.و برای سرماخوردگی قرص میخوریم . این فرمول سیر تحول و بزرگ شدن خدا را هم توضیح میدهد . با گذشت زمان همانطور که نادانی ها گسترش می یابد خدا هم بزرگتر می شود. تغییر از تکه چوبی که انسان اولیه را از غرق شدن در رودخانه نجات داد به خداوندان عشق و جنگ و آب و کشاورزی و بعد قوی تر شدن یکی و از میدان بدر شدن مابقی . کوچ به آسمان وقتی بود که انسان بیشتر مجهولات این کره را کشف کرد. روزی خواهد رسید که بدنبال خدا از کهکشان هم میگذریم . خدا همیشه خواهد بود در تاریکی ذهن مان و ما به او نمی رسیم.

No comments: