Thursday, January 3, 2008

پرنده ها
1 comment:

mogemilan said...

این عکس که مثل نقاشی میمونه آدمو یاد سیم خاردار هم میاندازه.
من با تلفن همراهم بارها سعی کردم چنین عکسی به وجود بیارم ولی نشد. فکر کنم اطلاعات و دوربین تخصصی تری میخواد.قبلأ هم گفته بودم مثل انیستکه عکسهای شما را من هم گرفته ام!عکس پنجره ام را برایتان میفرستم با اینکه عکسهایم موبایلی هستند و کیفیت تکنیکی شما را ندارند .در ضمن مثل اینکه کپی برداری از روی عکسهایتان آزاد است پس من عکسهای مورد علاقه ام را به کامپیوترم منتقل میکنم.و شاید جایی هم مورد استفاده قرار بدهم. چون روی عکسهاچاپ بلاگ شما وجود دارد.موفق باشید.