Thursday, January 10, 2008

گنده گویی

I. به موسیقی نمی شود فراجنسیتی نگاه کرد. صدای زن زیباست

II. اگه چشمات بگن آره ، اون کارا بازم محاله

III. به چیزی که دخالتی در بوجود آوردنش نداشته اید.نه افتخار کنید و نه از ان خجالت بکشیدمثل قد ،فرم بینی، تخت جمشید ، ملیت ، زبان ، شهر ، محله ، پدر ، رنگ چشم ،رنگ پوست و از این قبیل

IV. وقتی لذتی در به رخ کشیدن - دیدید گفتم- نیست تنها زجر انتظار پیش آمد فاجعه محتوم باقی می ماند از بیشتر دانستن و زودتر دیدن

V. وقت تون رو صرف توضیح خر نبودنتون نکنید

VI. دو چیز بی نهایت ، حماقت و وقاحت

VII. قطعه اش مهم نیست. ولی حتمن دو طبقه باشد . یکی برای خودم و یکی برای آرزوهایی که با خود می برم

VIII. یازده سال نماز قضا دارم پدرم برایم بخاند

IX. روح شاه مشنگ شاد که اگر بود الان پاسپورت ما رو داده بود رفته بودیم

X. وقتی فلافل شیشصد تومن باشه همبرگر نمی تونه هفتصد و پنجاه تومن باشه

XI. مملکت حساب کتاب داره ، الکی که نیس!

XII. شما به فکر باغچه خودت باش ، من خودم فوق مهندس زراعت ام

XIII. روزی دوباره ما و صدای کلاغ ها

XIV. میزان برهنگی خواننده با کیفیت کارش نسبت عکس دارد
XV. چه ابلهی ست آنکه می اندیشد ما تحمل چند ساعت گرسنگی را نداریم

No comments: