Sunday, September 17, 2006

منور المغزبه ایشان بگو متوسط خریت اقوام مختلف چندان تفاوتی با هم ندارد مقایسه میانگین بگیریم در سطح سه درصد و پنج درصد اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. من برای ایشان متاسف ام که زبان ترکی نمی دانند و نمی توانند از موسیقی و ادبیات ترکی لذت ببرند . همانقدر که برای خودم متاسف ام که از لذت فهم اشعار کردی محروم هستم. هر شخص و قومی به اندازه کافی خریت دارند که آنها را از پرداختن به خریت دیگران معاف کند. شما فعلن به خریت خود بپرداز مارا بی خیال شو البته اگر برای شادی باشد که مشکلی نیست: شما بگو اصفهانیه فلان اون میگه رشتیه بهمان. ولی اگر قراربر این باشد که جوکهایتان را جدی بگیرید و مبنای رفتارتان قرار دهید بیشتر از همه خودتان متضرر می شوید و در ارتباط با دیگران به مشکل بر میخورید وگرنه دیگران که دارند زندگی شان را می کنند . کشاورز یزدی زمین را می کند ،بذر هندوانه را در عمق یک متری می کارد . بمرور که بوته رشد میکند چاله را پر می کند . تا به سطح زمین برسد با این روش از رطوبت عمق خاک استفاده بیشتری می برد . طبیعی است که میوه ای را که با این مشقت بدست آورده نیم خورده رها نکند. این تفاوت می کند با کشاورز شمالی که گوسفندش را رها می کند و حیوان همان دورو بر می چرد و وقتی برگشت شیرش را تقدیم صاحب می کند . طبیعت وقتی به یزدی سخت گرفته ،یزدی هم مال بدست آورده اش را سخت تر نگه میدارد. در طول سالیان این به یک فرهنگ تبدیل شده. این بخاطر ذات پلید طرف که نیست. شاید اگر جای آن کشاورز شمالی بود لارج تر هم میشد .
راست می گفت که:- از هر کی بپرسی خر کیه؟ میگه خر خودتی- هرکس خریت خودش را دارد .نوع اش فرق می کند و در زمینه های مختلف بروز می کند . یکی دو نمونه اش را هم که از شما دیدیم. هی پشت سر هم دارید مرا متعجب می کنید . می شود رفتار و آداب و رسوم جمعی را مقایسه و ریشه یابی کرد مثلن رقص کردی زن و مرد دستمال بدست کنار هم، با رقص عربی زن لخت وسط- مردا شمشیر بدست . ولی حکم کلی صادر کردن و ربط دادن طرز فکر و شخصیت آدمها به نژاد شان واقعا جای تعجب و تاسف داشت. باز اگر در یک خط دیگر بودید و سیاهان را از نوادگان فرزند ناخلف ناخدا نوح میدانستید ، کمی قابل فهم بود ولی شما که همه مارا پسرعموهای پیشرفت کرده شامپانزه ها میدانید . شما چرا؟
چند وقت پیش یکی داشت برای من با دلیل و مستندات تاریخی ثابت میکرد که ترکها ترک نیستند و آذری هستند و نژاد ایرانی دارند و داشت این سو تفاهم را با توضیحات اش بر طرف میکرد انگار که لکه ننگی را از دامن ایران پاک می کند.
در کل متن خریت معادل حماقت استفاده شده . ببخشید که موضوع تکراری بود .واسه خنک شدن دل خودم نوشتم . ولی الان حالت تهوع پیدا کردم نمیدونم بخاطر کوفته سه روز مونده ناهاره یا نژاد پرستی .

اگر عکس شما را به یاد کسی انداخت لطفا حدس تان را مطرح نکنید

1 comment:

asal said...

reyise jomhooriye hazer!