Thursday, September 21, 2006

دودکش چپ گرا

1 comment:

asal said...

bebin.. in be khatere dide shomas hazrate akkas bashi.. az oon varesh ke bebini, rastiye rastiye.. ki midoone shayad chafiye ham baste bashe!