Wednesday, June 20, 2007

حماقت در حماقت


یکی از آشناهای ما در گذشته ، قضیه این بوده که این بنده خدا شب که داشته از سر کار بر می گشته

سوار موتوری که چراغ نداشته ، تو کوچه ای که روشنایی نداشته ، میره روی آجری که احتمالن چند نفر گذاشتن وسط کوچه و فوتبال بازی کردن و دیگه کسی اونو بر نداشته ، خلاصه این بنده خدا که کلاه کاسکت نداشته ، ضربه مغزی میشه و میره به جایی که کسی دیگه از اونجا برنگشته
بجز اشکال موتور و لزوم استفاده از کلاه کاسکت و اشکال شهرداری و این صحبت ها
نکته اینجاس که اعضای خانوادش میتونستن
اجازه اهدای اعضای بدن فرد رو بدن و جون چند نفر دیگه رو نجات بدن ولی بردن چالش کردن
برای پردن فرم اهدا ی عضو و گرفتن کارت عضویت اینجا را کلیک کنید

No comments: