Friday, November 28, 2008

خرافه ستیزی سازمان اوقاف

من که خیری ارجح از فتوسنتز در این دنیا نمی شناسم.ولی وقتی جمله / این درختان قطع و چوب آن در امور خیریه استفاده میشود. آقای اشکوری مدیر کل اوقاف استان گیلان را خاندم
سعی کردم مصادیقی برای این امور خیریه بیابم. ایشان خبر از شناسایی چهل درخت مقدس نما داده و وعده کرده است این درختان- که احتمالا از همان هایی هستند که در مناطق مختلف ایران دارای اثر شفا بخشی و کارگشایی شناخته شده اند و مردم به آنها دعا یا نواری از پارچه می بندند - در آینده قطع خواهند شد و چوب شان در امور خیریه استفاده خواهد شد . فکرکردم شاید از چوب درختان در ساخت منبر استفاده شود تا یک روحانی بر فراز آن بنشیند و برای ما جسمانی ها از حقیقت بگوید تا از خرافات رها شویم یا ازاین چوب ها ، در و پنجره برای امامزاده ها خواهند ساخت. .یا از چوب در کارهای معرق و منبت استفاده کنند. بازهم با توجه به سازمان حج و اوقاف .محتوای تابلوها نمی تواند تصاویر مینیاتوری باشد. پس میماند اینکه آیه زنده خدا را تبدیل کنند به تابلویی از آیات قرآن. در سرزمینی که تنها منبع آب ، قناتی است که آب را از کیلومتر ها دورتر به محل زندگی آورده . و تقسیم آب با جویی که از میان کوچه ها می گذرد بوده است . کراهت انداختن آب دهان در آب جوی در حقیقت یک توصیه بهداشتی بوده که در نبود اداره بهداشت عمومی . به توصیه ای اخلاقی مذهبی تبدیل شده تا ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد .. چیزی مشابه مقدس شدن گاو در هندوستان .و این تقدیس در حقیقت برای حفظ درخت بوده. عکس کاری که سازمان حج و اوقاف انجام می دهد. تلویزیون ایران تمام برنامه هایش چرت نیست . نوروز امسال شبکه چهار مستندی نشان میداد درباره درختان مقدس .به جمعیتی از درختان ارس در اطراف تهران اشاره شد که به باور اهالی محل مقدس بودند و حتی داستانهایی از مرگ کسانی که برای قطع درختان به کوه رفته بودند تعریف میکردند.نتیجه این باور هم این بوده که این گونه کمیاب، هنوز هست.
. چند خطی از کتاب جامعه های انسانی /نشر نیگاوهای مقدس هند: نقش جهان بینی در سازگاری با محیطدر جامعه ای که ده ها میلیون نفر از مردم هر شب سرگرسنه بر زمین می گذارند ، پیروان وفادار کیش هندی که اکثر جمعیت هند را تشکیل می دهند حتی از خاطرشان هم نمی گذرد که می توان یکی از پنجاه و چهار میلیون راس گاو موجود در آن سرزمین را برای تامین خوراک ذبح کرد . برای یک هندی ، کشتن گاو حتی از قتل نفس هم کفرآمیز تر است.ماروین هریس ، یکی از پیشبران پرحرارت نظریه بومشناختی- تکاملی ، برای یافتن توضیحی بر این اعتقاد باطل نما به مطالعه ای جدی همت گماشته است. وی به طور کلی ناپذیرفتنی می داند که جهان بینی معینی خودسرانه و بدون ارتباط با زندگی اجتماعی یا تجربیات گذشته اعضای جامعه تحول یابد . به گمان وی ، اعتقادی به گستردگی و پابرجایی اعتقاد هندیان به کفرآمیز بودن کشتار گاو لزوما باید ارزشی عملی و پراهمیت در زندگی اجتماعی انان داشته باشد.در کتابی زیر عنوان گاوها، خوک ها، جنگل ها و جادوگران ، یا چیستان های فرهنگی ، ماروین هریس نتایج تجزیه و تحلیل هایی را که در این باب به عمل آورده مطرح می سازد .یکی از یافته های او این است که گاو در زندگی اعضای جامعه هندی ارزش اقتصادی عظیمی دارد. هرگاو یک روستایی هندی در حقیقت کارخانه ای است که محصولات اش عبارت است از:مواد خوراکی شیر و کره مواد سوختنی برای پخت و پز-فضولات خشک شده گاو با حرارت تمیز و ملایمی که ایجاد می کند.برای این منظور بسیار مناسب است –کف پوش -خمیر حاصل از خیساندن فضولات گاو در آب وسپس خشکاندن آن ، پوشش موثری برای سطوح خاکی به دست می دهد که به آسانی قابل روییدن است. و مهم تر از همه ورزو گاو نر برای بارکشی و گاوآهن روستاییان .هریس در ضمن خاطرنشان می کند که کمتر از بیست درصد موادی که گاوهای هندی مصرف می کنند . برای انسان ها هم خاصیت غذایی دارد. پس به طور کلی گاو مواد کم ارزش از نظر روستاییان هندی را به فرآوره های بسیار پرارزش مبدل می کند.با این وصف ، هرچند دهقانان هندی به روشنی می بینند که یک گاو زنده و باروربرای خود و فرزندانشان ارزشمند تر از گوشت خوراکی همین گاو است. باز طبیعی خواهد بود که به هنگام قحطی و گرسنگی شدید تمام سودمندی های فوق الذکر را نادیده بگیرند و به ذبح گاو روی بیاورند. ولی ممنوعیت مذهبی کشتار گاو نوعی راهکار نیرومند فرهنگی است که این حیوانات را حتی در نومید کننده ترین قحطی ها زیر سپر دفاعی خود قرار می دهد و بدین ترتیب از نابودی یک منبع اقتصادی پر ارزش جلوگیری می کند . کوتاه سخن ، مفهوم هندی تقدس گاو بر اساس تجربه نسل هایی بی شمار از مردم هند
استوار شده و هنوز هم خواص عملی خود را از دست نداده است
...........
پیشنهاد/ فکر کنید درباره باورهایی که قطعی ،بدیهی،ازلی ابدی ، ومقدس می دانید .مخصوصن وقتی که می خاهید آنها را توصیه کنید . درباره شان بحث کنید تبلیغ کنید یا برایشان بجنگید و قبل از اینکه کسی را بکشید

بیانیه / با شرایط فعلی ،تک تک درختان ایران مقدس هستند . حتی درناحیه شمال رشته کوه البرز هم درختان مقدس هستند . سیل های چند سال اخیر منطقه شمال بی تاثیر از خشم خدایان از پاک تراشی قسمت هایی از جنگ ها نبوده است .
احتمال / هرچیز مقدسی شاید ریشه در گذشته و شرایط زمانی و مکانی خاصی داشته باشد . ممکن است کارکردش را تا زمان حال حفظ کرده باشد . یا از دست داده باشد. کسی که چیز مقدسی مربوط به یک فرهنگ و جغرافیای و زمان خاص را به همه جا تعمیم بدهد که احتمالن آن کارکردهارا نخاهد داشت و از آن بدتر به ریشه باورهایش فکر نکند اشتباه کرده
سئوال / واقعن آدم باید یک صفحه بنویسد تا نظرش در مورد احمقانه بودن یک فکر یا عمل را بگوید .رد این طرح نیازی به بحث و استدلال دارد؟
شعار / با شعوران ایران متحد شوید

No comments: